Pořadatel: ČMBS sekce pool
Den konání turnaje: 30.08.2014
Registrace do: 27.08.2014
Místo konání: BC Příchovice
Kapacita turnaje: 32

Prezence: od 9:00 do 9:30
Herní schéma: skupiny (min. do 4 bodů), následně single KO (min. do 6 bodů).
Startovné: 200 Kč, splatné na místě.

Dress Code (AKTUALIZACE): Po dvojici je požadováno, aby nastoupila je společnému utkání v Dress code B s označením mateřského oddílu nebo oddílu, ve kterém mají smluveno hostování.

Organizátor si vyhrazuje právo změny herního schématu v závislosti na počtu hrajících, vždy však v souladu s platným soutěžním řádem a prováděcím předpisem pro danou sezónu.

 

Turnaj je určen pro všechny hráče bez rozdílu věku a pohlaví, kteří vlastní platnou registraci ČMBS a jsou členy některého z klubů registrovaného v ČMBS.

Další informace naleznete na stránkách www.poolbilliard.cz.